Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Purmerend City Blog geen garantie bieden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.
 

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 

Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Purmerend City Blog aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade – direct of indirect – die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) deze website of het gebruik van de websites waarnaar wordt verwezen.

EXTERNE WEBSITES

Op deze website staan links van externe websites, waaronder die van adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de privacybescherming op deze websites. We raden je aan om de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op alle informatie – grafisch materiaal, foto’s en teksten – op deze website behoren toe aan Purmerend City Blog. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Purmerend City Blog worden gekopieerd, gedownload of op andere wijze verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Purmerend City Blog.